Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Vítejte na stránkách SAK - Společné advokátní kanceláře!


Jsme advokátní kancelář s tradicí od roku 1991, která je díky zkušenostem a specializaci jednotlivých advokátů a složení dalších členů týmu schopna zajistit poskytování právních služeb ve všech stěžejních oblastech práva, a to jak tuzemským, tak zahraničním klientům.

Více informací o profilu kanceláře, poskytovaných právních službách i o jednotlivých advokátech a jejich specializaci, naleznete v dalších sekcích těchto stránek.

 

Welcome to the official website of SAK

SAK is a Czech law firm based in Brno with a tradition of delivering first-rate legal services since 1991.

We are a partnership of eight attorneys with a team of more than 20 legal professionals (associates, trainees, paralegals, administrative staff etc.).
 
The specialization and former professional experience of our wide range of partners enables SAK to provide legal services in all of the most important branches of law, in particular in civil, commercial, criminal and insolvency matters.

You can find our English profile on LinkedIn®.                     

Novinky a oznámení

20. 6. 2016

Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč. Pro více informací klidněte na nadpis této novinky!

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz