Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

 

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1995. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oboru obchodní právo.
Postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze v oborech občanské a obchodní právo zakončil v roce 2001 obhajobou disertační práce v oboru obchodního práva.
Advokátem je od roku 1999, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod číslem 4739.

Je autorem článků v odborném tisku a publikací.

články v periodikách:
- Konkursní noviny
- Obchodní právo
- Bulletin advokacie
- Vztahy funkce jednatele s jinými vedoucími posty ve společnosti s ručením omezeným, Právní fórum, ročník 2005, číslo 1, str. 35
- Správce konkurzní podstaty a úprava DPH, Právní fórum, ročník 2005, číslo 4, str. 147

knižní publikace:
- Obchodní právo, ASPI, a.s., Praha 2005 (spoluautor)
- Vzory obchodních smluv a podání, ASPI, a.s., Praha 2005

monografie:
- Společnost s ručením omezeným, vydalo nakladatelství Prospektrum, s.r.o., Praha 2001
přednášková činnost (Právnická fakulta UP Olomouc)

specializace:
- obchodní právo
- občanské právo
- konkurs a vyrovnání, insolvenční řízení

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. je činný jako insolvenční správce a je Prezidentem Asociace insolvenčních správců.

IČ:           66242673

DIČ:        CZ7207093960

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz