Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

JUDr. Miloslav Petržela

JUDr. Miloslav Petržela absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1978.

Rigorózní práci v oboru trestního právo obhájil a titul doktora práv získal v roce 1981.

Trestnímu právu se profesně věnoval i jako soudce v trestních věcech, a to v letech 1979 až 1983 u Okresního soudu Brno-venkov a v letech 1984-1991 u Krajského soudu v Brně.

V advokacii působí od roku 1991, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 1203.

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na trestně právní agendu.

 

IČ:           66207240

DIČ:        CZ521001308

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz