Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

JUDr. Vladimír Kristýn

 

JUDr. Vladimír Kristýn absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1983. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oblasti teorie práva a získal titul doktora práv.

V letech 1985 - 1992 působil jako soudce v trestních věcech u Městského soudu v Brně.

Advokátem je od roku 1992, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 1607.

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností, trestní a občanské právo.

IČ:           66210097

DIČ:        CZ6005170919

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz