Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Mgr. Petr Kubica

 

Mgr. Petr Kubica absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a titul magistra práv získal v roce 1992.

Advokátem je od roku 1996, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod číslem osvědčení 4035.

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

IČ:           66224683

DIČ:        CZ6905055278

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz