Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Novinky a oznámení

Pořádáme školení pro klienty

Kolegové JUDr. Ludvík Ševčík a Mgr. Robert Pšenko přednášeli dne 10.5.2017 pro členy Spolku veřejně prospěšných služeb na téma zadávání veřejných zakázek a o Registru smluv. Pro více informací klikněte na nadpis této novinky.

Gratulujeme!

Naši kolegové koncipienti JUDr. Irena Valíčková a Mgr. Martin Kristýn úspěšně složili u České advokátní komory náročné advokátní zkoušky, k čemuž jim za celý tým SAK srdečně gratulujeme!

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 13.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Více se můžete dozvědět po rozkliknutí nadpisu této novinky.

Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč. Pro více informací klidněte na nadpis této novinky!

Posilujeme náš právní tým

S potěšením oznamujeme, že náš právní tým posílila na pozici kooperující advokátky JUDr. Kristýna Zoufalá. Ke změnám došlo také v řadách koncipientů - kolega Filip Králík prohloubil svoji kvalifikaci a získal titul JUDr. a tým jsme rozšířili o kolegyni Mgr. Lindu Daňhelovou.

Českých 100 nejlepších podniků ČR

S potěšením si dovolujeme informovat, že náš dlouholetý klient EKOL, spol. s r.o. se umístil v soutěži „Českých 100 nejlepších podniků ČR“ na 85. místě. Gratulujeme! Více na www.comenius.cz .

Pracovní cesta a souhlas zaměstnance

Přečtěte si článek naší kolegyně JUDr. Ireny Spirové k tématu souhlasu zaměstnance s vysláním na pracovní cestu. Odkaz na článek naleznete po rozkliknutí nadpisu této aktuality.

Pořádáme školení a semináře pro klienty

15.6.2015 jsme uspořádali seminář se zaměřením na pracovní právo a jeho praktické otázky pro klienty. Více informací naleznete po rozkliknutí nadpisu této aktuality ...

Profesně rosteme!

S potěšením oznamujeme, že naše kolegyně Irena Spirová a Kristýna Zoufalá prohloubily svoji specializaci a získaly titul JUDr. Irena Spirová se navíc stala členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Gratulujeme!

Vyznejte se v pracovním právu

Autorský tým naší SAK pod vedením Martina Machače vydává v nakladatelství BIZBOOKS publikaci Vyznejte se v pracovním právu. Jde o přehlednou příručku určenou k rukám každého zaměstnance. Více o knize se můžete dozvědět po rozkliknutí nadpisu tohoto oznámení.

Novinky a oznámení

12. 5. 2017

Pořádáme školení pro klienty

Kolegové JUDr. Ludvík Ševčík a Mgr. Robert Pšenko přednášeli dne 10.5.2017 pro členy Spolku veřejně prospěšných služeb na téma zadávání veřejných zakázek a o Registru smluv. Pro více informací klikněte na nadpis této novinky.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz