Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Publikace

Vyjma advokátní právní praxe se někteří členové týmu Společné advokátní kanceláře věnují rovněž odborné publikační činnosti.

Po rozklinutí sekcí Monografie nebo Časopisecké články se můžete seznámit s vybranými odbornými publikacemi, jejichž autory nebo spoluautory jsou členové našeho týmu. Seznámit se můžete rovněž s obsahem vybraných článků, publikovaných v odborných časopisech.

Na aktuální témata reagujeme rovněž v sekci novinky a oznámení, kterou naleznete po návratu na úvodní stránku našeho webu.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz