Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Tým

Tým Společné advokátní kanceláře tvoří osm advokátů - partnerů, v pracovním poměru zaměstnáváme osm koncipientů a šest zaměstnanců na administrativních pozicích. Kancelář má rovněž navázánu spolupráci s dalšími advokáty, s nimiž úzce kooperujeme.

Výhodou složení kanceláře je zejména možnost efektivní spolupráce více advokátů na řešení konkrétních případů, jakož i dlouholetá znalost místního justičního i správního prostředí.

Podle přání klienta jsme schopni vytvořit tým právníků odpovídající nejlépe dané právní věci a související právní problematiku v rámci kanceláře efektivně konzultovat s advokáty specializovanými v souvisejících právních odvětvích.

Tým je složen z advokátů majících dlouholeté zkušenosti nejen z advokacie, ale i z oblasti občanského i trestního soudnictví a notářství. Někteří členové týmu jsou rovněž činní jako insolvenční správci, rozhodci a likvidátoři.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, francouzském, německém i ruském jazyce.

Více informací o jednotlivých členech týmu naleznete po rozkliknutí jednotlivých jmen. Více informací o kanceláři naleznete v sekci PROFIL.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz