Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Užitečné odkazy

Česká advokátní komora
www.cak.cz

Katastr nemovitostí
www.cuzk.cz

Insolvenční rejstřík
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Obchodní rejstřík
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index

Živnostenský rejstřík
http://www.rzp.cz/

Exekutorská komora České republiky
http://www.exekutorskakomora.cz/

Centrální evidence exekucí
https://live.ceecr.cz/main.php

Notářská komora České republiky
http://www.nkcr.cz/

Evidence úpadců
http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx

Nejvyšší soud ČR (včetně rozhodnutí)
http://www.nsoud.cz/

Ústavní soud ČR
http://www.concourt.cz/

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.compet.cz/

Asociace insolvenčních správců, o.s.
www.asis.cz

 

 

Novinky a oznámení

12. 5. 2017

Pořádáme školení pro klienty

Kolegové JUDr. Ludvík Ševčík a Mgr. Robert Pšenko přednášeli dne 10.5.2017 pro členy Spolku veřejně prospěšných služeb na téma zadávání veřejných zakázek a o Registru smluv. Pro více informací klikněte na nadpis této novinky.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz