Mgr. Robert Pšenko

E-mail: robert.psenko@sakbrno.cz

Mgr. Robert Pšenko absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a mezinárodní obchod v roce 2009 titul Bc. a v oboru Právo a právní věda v roce 2012 titul magistra práv. Bakalářskou práci obhájil v oblasti mezinárodního práva obchodního a diplomovou práci v oblasti práva ústavního.

Mimo advokacii působil také jako podnikový právní poradce ve společnosti zabývající se problematikou informačních technologií. Hovoří plynně anglicky, z anglického jazyka složil státní zkoušku a získal rovněž certifikát z právnické angličtiny.

Mgr. Robert Pšenko je samostatným advokátem, úzce spolupracujícím se Společnou advokátní kanceláří. Profesně se zajímá především o obchodní a trestní právo.

Publikační činnost:

ŠEVČÍK, Ludvík a kol. Vyznejte se v novém občanském zákoníku: nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 216 s. ISBN 9788026500711. (spoluautor)

PŠENKO, Robert a Lukáš OBŠASNÍK. Vyznejte se v paragrafech bydlení: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 108 s. ISBN 9788026502654.

Kontaktní formulář