JUDr. Irena Valíčková, MBA

E-mail: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

Irena Valíčková, roz. Spirová, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda v roce 2013 titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva.

V roce 2014 obhájila na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně  rigorózní práci v oboru pracovního práva a získala titul doktorky práv. 

V roce 2016 složila advokátní zkoušky a s naší advokátní kanceláří dále úzce spolupracuje jako advokátka. Zaměřuje se především na právo pracovní a občanské.

Na Karlově univerzitě v Praze studuje doktorský program Ph.D.

Hovoří plynně německy (získala Zertifikat Deutsch a Mittelstufe Deutsch) a komunikativně ovládá i jazyk anglický.

Před nástupem do Společné advokátní kanceláře, kde absolvovala koncipientskou praxi, získávala praktické zkušenosti v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., se kterou spolupracuje jako lektorka dodnes, a dále v on-line bezplatné právní poradně.

Právu se věnuje i v rámci přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva pro VUT v Brně. Působí jako členka redakční rady časopisu Ad rem, kam přispívá odborné články z oblasti pracovního práva.

Je členkou:

- Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

- Akreditační komise Ministerstva vnitra

Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s.

Přednášela na veletrzích v Praze (INCHEBA EXPO Praha) LINGUA SHOW a JOBS EXPO 2016.


Publikace:

  • Epravo.cz - Pracovní cesta u "chráněných" zaměstnanců. Článek k dispozici ZDE
  • Epravo.cz - Kdy musí zaměstnanec nastoupit na pracovní cestu? Článek k dispozici ZDE
  • Epravo.cz - Zaměstnávání "domáckých" zaměstnanců. Článek k dispozici ZDE 
  • Epravo.cz - Dovolená jako nárok z neplatného skončení pracovního poměru. Článek k dispozici ZDE 
  • časopis Ad Rem - Má zaměstnanec možnost obrany proti závěru v lékařském posudku, pokud má za to, že závěr je nesprávný?
  • spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu: nezbytná příručka každého zaměstnance. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 144 s. ISBN 9788026502661
  • časopis Ad Rem - Sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákonem - čtvrtletník Ad rem zaměřený na novinky v pracovněprávní oblasti: http://tsmvyskov.cz/adrem.htm
  • časopis Ad Rem - Otázky a odpovědi - Pružná pracovní doba - čtvrtletník Ad rem zaměřený na novinky v pracovněprávní oblasti: http://tsmvyskov.cz/adrem.htm
  • časopis Ad Rem - Jiná výdělečná činnost zaměstnance - kdy jde skutečně o konkurenční doložku? čtvrtletník Ad rem zaměřený na novinky v pracovněprávní oblasti: http://tsmvyskov.cz/adrem.htm. Článek k dispozici ZDE.

Kontaktní formulář