Mgr. Gabriela Bělochová

E-mail: gabriela.belochova@sakbrno.cz

Mgr. Gabriela Bělochová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda v roce 2019 titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře občanského práva.

Na právnické fakultě vykonávala činnost asistentky na Katedře mezinárodního a evropského práva, kde připravovala především revizi odborných cizojazyčných článků a zpracovávala podklady pro semináře. Před nástupem do Společné advokátní kanceláře sbírala zkušenosti v advokacii na pozici praktikantky. Dále v průběhu studií absolvovala odbornou praxi na Okresním soudě Brno - venkov (trestní úsek) a současně na Městském soudě Brno (civilní úsek). Gabriela disponuje rovněž certifikátem potvrzujícím úspěšné ukončení zahraničního pobytu v Portugalsku zaměřeného na oblast práva Evropské unie.

Ve Společné advokátní kanceláří působí jako advokátní koncipientka od roku 2019.

Zajímá se především o občanské, trestní a obchodní právo.

Hovoří plynně anglicky, komunikativně ovládá francouzský jazyk.

Kontaktní formulář