mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem

Advokáti vykonávající advokacii jako účastníci sdružení ve Společné advokátní kanceláři tímto informují klienty - spotřebitele o tom, že existuje možnost mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem, když tyto spory mimosoudně řeší Česká advokátní komora.

Podrobnější informace k uvedenému můžete nalézt přímo na stránkách České advokátní komory - www.cak.cz pod bannerem "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů".

Kontaktní formulář