Novinky

Exkluzivní spolupráce s www.novebytyolomouc.cz

S radostí oznamujeme, že naše advokátní kancelář poskytuje exkluzivní právní poradenství novému realitnímu bytovému projektu v Olomouci. Sdílíme s klientem radost z úspěšného absolvování...

Krátké ohlédnutí ke stanovení počátku běhu promlčecí lhůty ve smluvním závazkovém vztahu

Nejvyšší soud se nedávno ve své rozhodovací praxi zabýval určením počátku běhu promlčecí lhůty v situaci, kdy věřitel vyzve k úhradě za poskytnuté plnění. Konkrétně se jednalo o rozsudek velkého...

Pravidelné školení pro SVPS

I letos jsme realizovali pravidelné školení pro Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s. Témata kontraktace, trestní odpovědnosti právnických osob a práva směnečného zaujala natolik, že vymezený...

Reklamační lhůta po výměně věci

Spotřebitel je při koupi zboží oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytnou u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Je-li u vadné věci uplatněna reklamace, na základě které dojde k výměně věci nebo její součásti, nezačíná běžet nová lhůta od zjednání nápravy pro uplatnění práv z vadného plnění, nýbrž pokračuje lhůta původní.

Občanské právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Obchodní právo

Korporační právo

Insolvenční právo

Trestní právo

Správní právo

Veřejné zakázky

Ústavní právo

Reference