Novinky

Reklamační lhůta po výměně věci

Spotřebitel je při koupi zboží oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytnou u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Je-li u vadné věci uplatněna reklamace, na základě které dojde k výměně věci nebo její součásti, nezačíná běžet nová lhůta od zjednání nápravy pro uplatnění práv z vadného plnění, nýbrž pokračuje lhůta původní.

Advokátní posily

Naše kancelář s radostí oznamuje rozšíření týmu o dva advokáty, kteří úspěšně složili advokátní zkoušky. Mgr. Marek Pšenko i Mgr. Martin Kotrbáček posílí tým spolupracujících advokátů a tím...

exkluzivní spolupráce s www.bydlenivkrkonosich.cz

S radostí oznamujeme, že naše kancelář poskytuje exkluzivní právní poradenství novému realitnímu bytovému projektu ve Vrchlabí. Sdílíme s klientem radost z úspěšného absolvování přípravných kroků....

Právní poradenství při akvizici AGRORAIL s.r.o.

Před pár dny byla úspěšně ukončena akvizice společnosti AGRORAIL s.r.o. (dříve SPEDICA AGRO, s.r.o.) ze strany klientů, kterým naše kancelář pro tuto transakci poskytovala kompletní právní...

Občanské právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Obchodní právo

Korporační právo

Insolvenční právo

Trestní právo

Správní právo

Veřejné zakázky

Ústavní právo

Reference