Pravidelné školení pro SVPS

I letos jsme realizovali pravidelné školení pro Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s. Témata kontraktace, trestní odpovědnosti právnických osob a práva směnečného zaujala natolik, že vymezený čas nebyl dostatečný.  Děkujeme všem zúčastněným za aktivní účast a těšíme se na příští rok.

Kontaktní formulář