Profil

Naše Společná advokátní kancelář byla založena v roce 1991. Jde o sdružení osmi advokátů, v pracovním poměru zaměstnáváme advokátní koncipienty a koncipientky, vedoucí kanceláře a další administrativní pracovnice a úzce spolupracujeme s mnoha dalšími advokáty mimo sdružení, byť v rámci jednoho týmu. 

Právní služby poskytujeme ve všech věcech, což představuje jak zastupování a obhajoby před soudy všech stupňů, Ústavním soudem, obchodním rejstříkem, rozhodci, správními orgány včetně katastru nemovitostí, tak konzultace, sepisování podání, smluv, právních rozborů, právních auditů, advokátní úschovy, realizaci zástav i služby spojené s kapitalizací pohledávek.

Za přirozenou považujeme efektivní týmovou práci s vysoce individuálním a vždy vstřícným přístupem ke klientům. Jsou jimi osoby právnické i fyzické, v řadě případů profesionální právníci z řad soudců, notářů, advokátů a insolvenčních správců. Zastupujeme samosprávné korporace veřejného práva, subjekty nepodnikatelské i podnikatelské, včetně nadnárodních společností a obchodních řetězců.

Někteří z nás mají předcházející zkušenosti z justice, působíme také jako rozhodci, likvidátoři, insolvenční správci. Využíváme znalost místního justičního i správního prostředí. Vyvíjíme aktivitu nejen v oblasti poskytování právních služeb, nýbrž i činnost publikační a přednáškovou, navázali jsme aktivní kontakt s Českou advokátní komorou v otázkách prosazování zájmů advokátů při přípravě nových právních předpisů.

Díky dlouhodobé spolupráci s odborníky z příbuzných oborů, jimiž jsou notáři, soudní exekutoři, soudní znalci, tlumočníci, daňoví poradci, auditoři, dražební a realitní kanceláře, nabízíme klientům kompletní servis, odpovídající jejich zájmům a potřebám.

Při naší práci jsou samozřejmostí reprezentativní kancelářské prostory, využívání moderní techniky, internetu, bohatých informačních zdrojů v podobě právních předpisů, komentářové literatury, rozhodnutí soudů i správních orgánů.

 

Kontaktní formulář