Monografie

  • ŠEVČÍK, Ludvík a kol. Vyznejte se v novém občanském zákoníku: nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 216 s. ISBN 9788026500711.
  • ŠEVČÍK, Daniel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2001, 288 s. ISBN 80-7175-099-9 
  • MACHAČ, Martin a kol. Vyznejte se v pracovním právu: nezbytná příručka každého zaměstnance. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 144 s. ISBN 9788026502661.
  • KINCL, Michal a Jan ŠLESINGER. Vyznejte se v sousedských sporech: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 50 s. ISBN 9788026502548.
  • ŠEVČÍK, Ludvík. Vyznejte se v rodinném právu: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 70 s. ISBN 9788026502210.
  • PŠENKO, Robert a Lukáš OBŠASNÍK. Vyznejte se v paragrafech bydlení: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 108 s. ISBN 9788026502654. 
  • ŠEVČÍK, Daniel a kol. Obchodní právo. Praha: ASPI, 2005
  • ŠEVČÍK, Daniel a kol. Vzory obchodních smluv a podání. Praha: ASPI, 2005 

Kontaktní formulář