Mgr. Jaroslav Bárta

E-mail: jaroslav.barta@sakbrno.cz

Mgr. Jaroslav Bárta absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv. Diplomovou práci obhájil na Katedře právní teorie.

Advokátní praxi vykonával nejprve ve Společné advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátní zkoušky vykonává praxi jako samostatný advokát.

Těžištěm specializace Mgr. Bárty je smluvní agenda v občanských a obchodních věcech, značnou praxi získal také jako procesní zástupce v civilním i trestním soudnictví.

Mgr. Bárta je rovněž činný jako obhájce ve věcech trestních. Preferuje zejména agendu trestných činů hospodářské povahy.

V seznamu advokátů České advokátní komory v Praze je zapsán pod č. osvědčení 15485.

Kontaktní formulář