Mgr. Martin Kristýn

E-mail: martin.kristyn@sakbrno.cz

Mgr. Martin Kristýn absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda v roce 2013 titul magistra práv. Diplomovou práci obhájil na Katedře trestního práva. 

V naší kanceláři působil jako advokátní kocipient. 

Po úspěšném složení advokátních zkoušek vykonává advokátní praxi jako samostatný advokát, který s naší kanceláří nadále úzce spolupracuje. 

Věnuje se zejména právu trestnímu a občanskému. 

Hovoří plynně německy a komunikativně ovládá i jazyk anglický.

 

Publikační činnost:

MACHAČ, Martin a kol. Vyznejte se v pracovním právu: nezbytná příručka každého zaměstnance. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 144 s. ISBN 9788026502661. (spoluautor)

Kontaktní formulář