Mgr. Marek Pšenko

E-mail: marek.psenko@sakbrno.cz

Mgr. Marek Pšenko absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda v roce 2017 titul magistra práv. Diplomovou práci obhájil na Katedře občanského práva.

Od roku 2015, v průběhu svého studia, již působil a získával zkušenosti ve Společné advokátní kanceláři na pozici praktikanta. Po úspěšném dokončení studia navázal na pozici advokátního koncipienta a v roce 2021 se stal advokátem.

V průběhu své dosavadní generálně zaměřené praxe nabyl bohaté zkušenosti především v oblasti trestního a občanského práva, a to i včetně např. oblasti práva rodinného či insolvenčního. V rámci poskytování právních služeb považuje za samozřejmou nejen variantu v podobě tvorby právních dokumentů a podkladů, nýbrž i procesní zastoupení klienta před soudem či jinými orgány veřejné moci. V této souvislosti vystupuje i jako obhájce v trestních věcech, případně i jako zmocněnec poškozených.

Právu se dále věnuje i v rámci přednáškové a seminární výuky pro studenty Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a pro studenty VUT v Brně.

Hovoří anglicky, lehce francouzsky. Ve volném čase se věnuje především sportovním aktivitám, a to především fotbalu, tenisu či snowboardingu.

V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 19628.

Kontaktní formulář