JUDr. Ludvík Ševčík

JUDr. Ludvík Ševčík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1974.

Rigorózní práci v oboru občanského práva hmotného a procesního obhájil a titul doktora práv získal v roce 1978.

Občanskému právu se věnoval rovněž jako soudce, a to v letech 1976 - 1982 u Městského soudu v Brně, v letech 1982 - 1988 u Krajského soudu v Brně a v letech 1988 - 1991 jako soudce Nejvyššího soudu v Praze.

V advokacii působí od roku 1991, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 1212.

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na občanské právo hmotné a procesní a závazkové obchodní právo.

  • IČ: 66207304
  • DIČ: CZ501207280

Kontaktní formulář