JUDr. Vladimír Kristýn

JUDr. Vladimír Kristýn absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1983. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oblasti teorie práva a získal titul doktora práv.

V letech 1985 - 1992 působil jako soudce v trestních věcech u Městského soudu v Brně.

Advokátem je od roku 1992, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 1607.

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností, trestní a občanské právo.

  • IČ: 66210097
  • DIČ: CZ6005170919

Kontaktní formulář