JUDr. Kárim Titz

JUDr. Kárim Titz absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykovu univerzitu v Brně) v roce 1987. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oblasti teorie práva a získal titul doktora práv.

V letech 1987 - 1991 působil jako soudce v trestních věcech u Městského soudu v Brně.

Advokátem je od roku 1992, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 01538. 

Ve Společné advokátní kanceláři se specializuje zejména na obchodní právo, právo směnečné a šekové, trestní a  insolvenční právo.

  • IČ: 66210101
  • DIČ: CZ6508250364

Kontaktní formulář