JUDr. Ludvík Ševčík, ml.

Narozen v roce 1975.
V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Rigorózní práci v oboru obchodní právo obhájil v roce 2003 (téma rigorózní práce "Obchodní veřejná soutěž a její obdoby v procesu zadávání veřejných zakázek - deskripce a komparace").
V letech 2000 - 2003 advokátní koncipient v Brně. 
Advokát od 1. 1. 2004. 
 
Publikační činnost:
 
ŠEVČÍK, Ludvík a kol. Vyznejte se v novém občanském zákoníku: nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 216 s. ISBN 9788026500711. 
 
ŠEVČÍK, Ludvík. Vyznejte se v rodinném právu: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 70 s. ISBN 9788026502210.
 
Evropa blízká i vzdálená, k zadávání veřejných zakázek, Ekonom č. 23, ročník 2000
 
Konkurzní řízení a splatnost pohledávky, obchodní právo č. 3, ročník 2002
 
Ještě jednou k nájmu nebytových prostor ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek, Správní právo č. 4, ročník 2002
 
Pusťte zadávání po síti - elektronické zadávání veřejných zakázek,Ekonom č. 30, ročník 2003
 
Elektronická aukce z pohledu právníka, Moderní obec, březen 2005
 
Jak mohou obce legálně pomáhat podnikatelům, Moderní obec, listopad 2005
 
Přednášková činnost:
zejména pro VUT v Brně, Okresní hospodářskou komoru v Břeclavi, Regionální rozvojové centrum v Brně atd.
 
Specializace:
  • zadávání veřejných zakázek 
  • závazkové obchodní právo 
  • právo směnečné 
  • hospodářské trestné činy

číslo osvědčení ČAK 10098

  • IČ: 71331620
  • DIČ: CZ7510103832

Kontaktní formulář