Mgr. Jáchym Vaněk

E-mail: jachym.vanek@sakbrno.cz

Mgr. Jáchym Vaněk absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda v roce 2022 titul magistra práv. Diplomovou práci na téma Možnosti ukládání trestů v řízení u Mezinárodního trestního soudu obhájil na Katedře mezinárodního a evropského práva.

Již v průběhu studia působil na pozici praktikanta ve Společné advokátní kanceláři a dříve také na Krajském soudě v Brně. V roce 2020 absolvoval půlroční studijní zahraniční pobyt na právnické fakultě Universit¬ät Potsdam v Německu.

Ve Společné advokátní kanceláři působí jako advokátní koncipient od roku 2022.

Zajímá se především o právo trestní, občanské a mezinárodní právo veřejné.

Hovoří plynně anglicky a německy.

Email: jachym.vanek@sakbrno.cz

Kontaktní formulář