Mgr. Martin Nehyba

E-mail: martin.nehyba@sakbrno.cz

Mgr. Martin Nehyba absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda v roce 2020 titul magistra práv. Diplomovou práci na téma Zvlášť zranitelné oběti obhájil na Katedře trestního práva.

Již v průběhu svého studia působil a získával zkušenosti v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. a ve Společné advokátní kanceláři na pozici praktikanta. Absolvoval dva půlroční studijní pobyty na Právnické fakultě University of Bergen v Norsku a na Právnické fakultě Northumbria University v anglickém Newcastle upon Tyne.

Ve Společné advokátní kanceláří působí jako advokátní koncipient od roku 2020.

Zajímá se především o právo občanské, trestní, pracovní a mezinárodní právo soukromé.

Hovoří plynně anglicky, komunikativně ovládá španělský jazyk.

Kontaktní formulář