Mgr. Martin Nehyba

E-mail: martin.nehyba@sakbrno.cz

Mgr. Martin Nehyba absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv. Diplomovou práci na téma Zvlášť zranitelné oběti obhájil na Katedře trestního práva. Během studia absolvoval dva půlroční studijní pobyty na Právnické fakultě University of Bergen v Norsku a na Právnické fakultě Northumbria University v anglickém Newcastle upon Tyne.

Již v průběhu svého studia působil a získával zkušenosti na pozici praktikanta v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. a ve Společné advokátní kanceláři, kde po dokončení studia navázal na pozici advokátního koncipienta. Po úspěšném složení advokátní zkoušky vykonává advokátní praxi jako samostatný advokát, který s naší kanceláří nadále úzce spolupracuje.

Poskytuje komplexní právní služby především v právu trestním, obchodním a občanském, a to i včetně např. oblasti práva rodinného či pracovního a vymáhání pohledávek. Vzhledem ke generálnímu zaměření koncipientské i advokátní praxe má bohaté zkušenosti jak se smluvní agendou v občanském a korporátním právu, tak se zastupováním klientů před soudy či jinými orgány veřejné moci. V této souvislosti vystupuje i jako obhájce v trestních věcech, případně i jako zmocněnec poškozených.

Právu se dále věnuje i v rámci přednáškové výuky pro studenty VUT v Brně.

Hovoří plynně anglicky, ovládá základy španělského jazyka.

Kontaktní formulář