O některých důsledcích zahrnutí majetku do konkursní podstaty postupem podle § 27 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání

Autor : JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

ke stažení na adrese www.konkursni-noviny.cz

Kontaktní formulář