Zápis sídla do veřejného rejstříku - co je nutno doložit?

Přečtěte si článek JUDr. Martin Machače, publikovaný na portálu EPRAVO.CZ:

http://www.epravo.cz/top/clanky/zapis-sidla-do-verejneho-rejstriku-co-je-nutno-dolozit-95128.html 

Cílem článku je deskripce současné právní úpravy zápisu sídla do veřejného rejstříku provedené v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se zaměřením na náležitosti dokládaných listin, její stručná komparace s právní úpravou dřívější, obsaženou ve zrušeném zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, a v neposlední řadě upozornění na praxi některých rejstříkových soudů, kterou autor tohoto článku považuje za nesprávnou.

Kontaktní formulář