Novinky

Exkluzivní spolupráce s www.novebytyolomouc.cz

S radostí oznamujeme, že naše advokátní kancelář poskytuje exkluzivní právní poradenství novému realitnímu bytovému projektu v Olomouci. Sdílíme s klientem radost z úspěšného absolvování...

Krátké ohlédnutí ke stanovení počátku běhu promlčecí lhůty ve smluvním závazkovém vztahu

Nejvyšší soud se nedávno ve své rozhodovací praxi zabýval určením počátku běhu promlčecí lhůty v situaci, kdy věřitel vyzve k úhradě za poskytnuté plnění. Konkrétně se jednalo o rozsudek velkého...

Pravidelné školení pro SVPS

I letos jsme realizovali pravidelné školení pro Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s. Témata kontraktace, trestní odpovědnosti právnických osob a práva směnečného zaujala natolik, že vymezený...

Reklamační lhůta po výměně věci

Spotřebitel je při koupi zboží oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytnou u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Je-li u vadné věci uplatněna reklamace, na základě které dojde k výměně věci nebo její součásti, nezačíná běžet nová lhůta od zjednání nápravy pro uplatnění práv z vadného plnění, nýbrž pokračuje lhůta původní.

Advokátní posily

Naše kancelář s radostí oznamuje rozšíření týmu o dva advokáty, kteří úspěšně složili advokátní zkoušky. Mgr. Marek Pšenko i Mgr. Martin Kotrbáček posílí tým spolupracujících advokátů a tím...

exkluzivní spolupráce s www.bydlenivkrkonosich.cz

S radostí oznamujeme, že naše kancelář poskytuje exkluzivní právní poradenství novému realitnímu bytovému projektu ve Vrchlabí. Sdílíme s klientem radost z úspěšného absolvování přípravných kroků....

Právní poradenství při akvizici AGRORAIL s.r.o.

Před pár dny byla úspěšně ukončena akvizice společnosti AGRORAIL s.r.o. (dříve SPEDICA AGRO, s.r.o.) ze strany klientů, kterým naše kancelář pro tuto transakci poskytovala kompletní právní...

Připravte se s námi na GDPR!

Zpracováváte osobní údaje a potřebujete přizpůsobit své smlouvy, obchodní podmínky či webové stránky nařízení GDPR? Neváhejte se na nás obrátit. Víme jak Vás na GDPR efektivně připravit!

Vítejte na našich nových stránkách!

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách! V následujících dnech budeme ještě doplňovat texty, pokud byste na stránkách narazili na jakoukoli nesrovnalost, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Rozšířujeme tým advokátů

Naši kolegové Mgr. Nikol Hánečková a JUDr. Filip Králík úspěšně složili advokátní zkoušku a s radostí oznamujeme, že jako advokáti budou dále působit v naší AK! Mgr. Nikol Hánečková absolvovala...


Kontaktní formulář