Novinky

Gratulujeme!

Naši kolegové koncipienti JUDr. Irena Valíčková a Mgr. Martin Kristýn úspěšně složili u České advokátní komory náročné advokátní zkoušky, k čemuž jim za celý tým naší kanceláře srdečně gratulujeme!

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Dne 13.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o registru smluv

Legislativní novinka v podobě účinnosti zákona o registru smluv Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,...

Posilujeme náš právní tým

S potěšením oznamujeme, že náš právní tým posílila na pozici kooperující advokátky JUDr. Kristýna Zoufalá. JUDr. Kristýna Zoufalá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde...


Kontaktní formulář